Tài liệu kỹ thuật

Bảng hệ số co ngót của nhựa


Các kiểu kênh dẫn phổ biến


Các kiểu cổng bơm phổ biến

 

Thông số máy ép nhựa phục vụ thiết kế khuôn

 

Tiêu chuẩn thiết kế Mitac


Tài liệu kỹ thuật của misumi

 

Tải trọng của Bu lông tiêu chuẩn

 

Chọn móc cẩu theo chiều dày tấm

 

Tự học NX cho người mới bắt đầu

 

Giới hạn chiều sâu gia công

 

https://hnpa-mold.vn/huong-dan-thiet-ke-va-lap-dat-duong-ong-lam-mat-va-thuy-luc/

 

Kích thước rãnh thoát khí