Hướng dẫn thiết kế và lắp đặt đường ống làm mát

Bán kính uốn cong tối thiểu

  • Khi thiết kế đầu ra vào của làm mát, thủy lực phải chú ý bán kính uốn tối thiểu cho đường ống
  • Lắp đặt ống với những khúc cua nhỏ hơn có thể làm xoắn ống và giảm
    tuổi thọ của ống.
  • Khi ống bẻ cong quá giới hạn có thể làm vỡ ống, dò rỉ