Hướng dẫn thiết kế và lắp đặt đường ống làm mát

Bán kính uốn cong tối thiểu

  • Khi thiết kế đầu ra vào của làm mát, thủy lực phải chú ý bán kính uốn tối thiểu cho đường ống
  • Lắp đặt ống với những khúc cua nhỏ hơn có thể làm xoắn ống và giảm
    tuổi thọ của ống.
  • Khi ống bẻ cong quá giới hạn có thể làm vỡ ống, dò rỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *